Je přístup vlády adekvátní?

sona markova mJak byste celkově zhodnotila dosavadní přístup vlády ke koronaviru? Reaguje včas, anebo je něco, co podle vás podcenila?

Dosavadní přístup vlády považuji za přiměřený vývoji situace. Jistě, dá se polemizovat o včasnosti nebo důraznosti některých postupně přijímaných opatření, ale po bitvě je každý generál.


Za spíše demonstrativní gesto považuji v tuto chvíli odvolání hlavní hygieničky. Nicméně paní Rážová, která ji nahradila, má moji plnou důvěru. Znám ji již dlouho a považuji ji za vysoce kvalifikovanou odbornici na svém místě.

Vyhlášení nouzového stavu je, dle mého názoru, odpovídající nebezpečí, které ohrožuje zdraví a životy občanů České republiky. V prvé řadě jde o maximální ochranu lidí a možnost použít i mimořádné prostředky. Nyní je třeba na základě všech těchto i pro občany často nepříjemných opatření rozložit případný nárůst pacientů do delšího časového období, aby to byl schopen náš zdravotní systém zvládnout. Velký problém je samozřejmě v nedostatku ochranných prostředků nejen pro občany, ale hlavně pro zdravotníky, lékárníky, pracovníky v obchodech a službách, které musí fungovat. Doufám, že se také lékařské vědě brzy podaří připravit léčivou látku a nejlépe i vakcínu.

Zdravotnické odbory apelovaly na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky. Některé nemocnice nebo ambulance podle nich v současné době dost ochranných pomůcek nemají. Varovaly, že z hlediska pracovního práva může zaměstnanec, který nemá ochranné pomůcky, odmítnout výkon práce. Jsou taková vyjádření namístě?

Zdravotnické odbory mají samozřejmě velmi dobrý přehled o situaci v jednotlivých nemocnicích a jejich vyjádření tedy považuji za kompetentní. V situaci, kdy již čelíme pandemii Covid-19 je prvořadé ochránit zdravotníky. Proto ten důraz na dostupnost ochranných prostředků právě pro ně. Zároveň by se měla větší pozornost věnovat i ambulancím praktických lékařů a dostatku ochranných pomůcek a informací pro ně.


Vláda v podstatě od začátku doporučovala obyvatelům nejezdit do Itálie, kde je tato situace nejhorší. Navzdory tomu tam mnoho lidí vycestovalo. Co o přístupu těchto lidí soudíte?

To, že přes upozorňování na možné nebezpečí nákazy, někteří lidé odjeli v době jarních prázdnin do Itálie nebo na další místa, kde již byl zaznamenán výskyt koronaviru, považuji za absolutně nezodpovědné. Tito lidé ohrozili nejen sebe, ale také všechny ostatní, s kterými přišli do styku po svém návratu. Opět se ukazuje, jak „nemocná“ sobeckostí a nadvládou peněz je naše současná společnost. Tito lidé nyní samozřejmě automaticky očekávají, že se o ně solidární zdravotní systém postará. Také mě děsí některé slovní výlevy těch, kteří vždy urputně bojovali za svobodu všeho druhu a co nejmenší přispívání do solidárního zdravotního a sociálního systému i proti placení „zbytečných“ daní státu a nyní od téhož státu požadují sto procentní kompenzace. Současná krizová situace by tak měla být i počátkem reflexe všech odpovědných za stav českého zdravotnictví. Jasně se ukazuje, že zatímco navyšování výdajů na zbrojení není potřebné, tak zvyšování finančních prostředků do zdravotnictví je naprosto namístě.

Co byste vzkázala občanům České republiky?

V současné době již koluje internetem výzva „Zůstaňte doma! Můžete tím zachránit život.“ Určitě není třeba propadat panice, ale chovat se odpovědně, ohleduplně a dodržovat všechna doporučená hygienická opatření. My, kteří nepatříme do rizikových skupin a máme tu možnost, bychom neměli zapomínat ani na své příbuzné, přátele a sousedy, kteří možná budou v této nelehké době potřebovat naši pomoc.

Stínová ministrině a expertka na zdravotnictví za KSČM
Mgr.Soňa Marková
skola2 1356 x
NAHORU