Vytisknout tuto stránku

Ondráček: Měli bychom vyslat české policisty na ochranu řecké hranice s Tureckem, protože tam se teď bojuje o budoucnost ČR a celé Evropy

ondracek strazniciDobrý den, pane předsedo. Vážení páni ministři, paní ministryně, kolegyně a kolegové, v podstatě přicházím s návrhem, který už zde zazněl několikrát, jak ze strany těch, kteří mají přednostní právo, tak i v rámci diskuse, která teď krátce proběhla, a je to zařazení nového bodu, který by se týkal informace, a teď by šlo o to, aby to byla Informace Ministerstva vnitra o vyslání českých policistů na pomoc jejich syrským kolegům.
Pan ministr vnitra, který je právě zrovna zase nepřítomen, sice krátce vystoupil, ale je potřeba říci, že krom toho, že on už je, podle toho, jak se vyjádřil, připraven poskytnout jeden milion euro, popřípadě nějakou materiální pomoc z Hasičského záchranného sboru, to je pouze ta jedna část. Mluvíme o možnosti vyslat kontingent policistů, a zde se s ním plně ztotožňuji s tím, co on říkal v rámci výhrady o možnosti vyslání Armády České republiky, ale vyslání policistů, kteří by pomohli jejich řeckým kolegům.

Chtěl bych zde jenom kraťounce zmínit, že ten problém je velmi krátký, ale o to intenzivní. 1. 3. - první den: Řecko žádá od Evropské unie rychlou pomoc na hranicích, bude vracet migranty. To je titulek z novinek.cz. Druhý den, to znamená včera, novinky.cz: Řekové hranice EU neubrání, varuje Frontex. Frontex víme, co je - mezinárodní pohraniční policie, kdybychom to v podstatě ve zkratce zkrátili. A dnešní titulek Hospodářských novin říká: Řecko na evropských hranicích zastavilo 24 tisíc migrantů. Pan Erdogan, pan prezident, říká, že jich tam má připraveno ještě několik dalších milionů, které je ochoten a připraven, a už to ukazuje, které dováží k hranici s Řeckem, vyslat.

Pan ministr se domnívá, že tu věc zvládne řecká policie, popřípadě řecká armáda sama. Já se domnívám, že pokud jsme součástí Evropské unie a máme zde některé mezinárodní závazky a Schengen, nebo resp. řecko-turecká hranice je vnější hranice Evropské unie, tak by se Česká republika neměla zříkat nějaké spolupráce při ochraně této vnější hranice, protože slovy pana prezidenta, když poměrně často mluvil o našich vojácích v Afghánistánu, tak vždycky říkal, v Afghánistánu se bojuje proti terorismu a bojuje se tam za svobodu České republiky. Spojené státy uzavřely mírovou dohodu s teroristickým uskupením Tálibán a v podstatě válka asi tím možná bude ukončena. Do 14 měsíců se mají naši vojáci stáhnout. Ale já si dovolím parafrázovat slova pana prezidenta: o svobodu, popřípadě o bezpečnost občanů České republiky se nebojuje v Afghánistánu. Bojuje se teď o ni právě na řecko-turecké hranici. A my bychom tam měli vyslat ty složky, které můžeme, to znamená Policii České republiky.

A já bych chtěl od pana ministra vnitra slyšet, byť on říká, že řecká strana zatím nepožádala, tak já bych chtěl od něj slyšet, že ano, jsme připraveni poslat kontingent, potom jak velký, to znamená kolik policistů by bylo ochotno se tohoto účastnit, a samozřejmě v jakém časovém horizontu, protože pokud by to mělo být příští týden nebo za 14 dní, tak už to může být také pozdě.

A vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych kraťounce přečetl jeden mail, jednu mailovou korespondenci, nebo resp. zprávu, kterou mám od jednoho - jednoho - přečtu pouze jednu tu zprávu - od jednoho policisty, dosud sloužícího, protože jsem s nimi v kontaktu, který oslovil vládu České republiky. Dovolím si doslova přečíst.

"Vážená Vládo České republiky, Maďarsko, Makedonie, Chorvatsko a nyní Řecko bojuje u svých hranic s přílivem uprchlíků, z mého pohledu islámských vojáků, kteří se snaží dostat z Turecka do Evropy. Frontex nestačí reagovat na tyto masové vlny a Evropa má za povinnost chránit své obyvatele. Apeluji na vás, Vládo České republiky, abyste v co nejkratší době projednali pomoc řeckému národu, potažmo i českému obyvatelstvu. Řecko je branou do Evropy a naší povinností je chránit již v zárodku evropské hodnoty. Věřím, že jako já vám zde touto cestou nabízím pomoc, tak spousty českých policistů, příslušníků Armády České republiky nabídne svou pomoc Řecku k ochraně hranic. Je na vás, Vládo České republiky, abyste dojednali naše okamžité vyslání, a věřím, že v Řecku bude naše pomoc vítána. Bude to zároveň signál, že Evropa proti útokům na hranice suverénního státu dokáže stmelit a vzájemně chránit. Kdo jiný by měl reagovat na podněty a nabídky od svých občanů než demokraticky zvolená vláda České republiky. Podpis podporučík Policie České republiky", jehož jméno po dohodě nebudu říkat.

Je to apel, který dostala vláda České republiky, aby reagovala. Já jsem rád, že i kolegové z jiných politických stran mají podobný názor a že najdeme shodu, kdy budeme chtít informace od vlády České republiky, v tomto případě mně postačí pouze informace od ministra vnitra, který může vyslat policisty České republiky.

A proto si dovolím zařadit tento nový bod: Informace vlády o vyslání českých policistů na pomoc jejich řeckým kolegům. A tento bod, abychom ho projednali efektivně bez zbytečného mediálního zviditelňování, bych si dovolil navrhnout na dnes v 18.30, to znamená 30 minut před řádným ukončením dnešního jednacího dne. Pokud tak neschválíme, věřím, že s kolegy, kteří předkládali podobný návrh a ještě předloží podobný návrh - usmívá se kolegyně Jana Černochová, tak předpokládám, že budeme hledat společný termín tak, abychom tu informaci od Ministerstva vnitra dostali a dostáli některým svým závazkům, které máme.

Děkuji. A děkuji za podporu.

Autor:
Mediální úsek ÚV KSČM
skola2 811 x