Pandemie přinesla klady, zápory i poučení

sona markova mPandemie COVID – 19 se stala velkou zkouškou nejen pro zdravotníky, ale i pro ostatní profese, politiky, fungování státu jako instituce a samozřejmě pro všechny občany České republiky. Kromě obrovských lidských a ekonomických ztrát přinesla i poučení a pozitiva. Tím nejdůležitějším je lidská solidarita, nezištná pomoc a obdivuhodné nasazení nejen zdravotnických pracovníků. Nejvíce ohroženými se stali zdravotníci stojící v první linii. Zvlášť zpočátku, kdy chyběly účinné ochranné prostředky. V důsledku povinných karantén nebo potřeby být s dětmi doma se mnohem více prohloubil dlouhodobý problém nedostatku lékařů a hlavně sester. Ukázalo se také, že předzásobení nezbytnými zdravotnickými prostředky v nemocnicích nebylo dostatečné a stát následně selhával i v jejich nákupu a distribuci.
Některé nákupy ministerstva zdravotnictví se teď dokonce jeví jako předražené, i když zde v počátku zcela jistě hrála roli i rychlost a naléhavá potřeba. Důsledná kontrola ze strany NKÚ je přesto nezbytná. V rámci poučení z pandemie je nutné přehodnotit legislativu krizového řízení a pandemických plánů i dostatečné předzásobení ochrannými zdravotnickými prostředky. Ukázalo se také, jak krátkozraké bylo dřívější dlouhodobé podfinancování zdravotnictví a nerespektování hrozby katastrofálního nedostatku lékařů a sester v akutní lůžkové péči. Nyní je prvořadým úkolem rychle sanovat mnohamiliardové ztráty celého systému zdravotnictví. Skokové navýšení plateb za státní pojištěnce a oddlužení všech, nejen státních nemocnic je proto krok správným směrem. Následně je nutné konečně přijmout zákon o pravidelné a automatické valorizaci plateb státu za své pojištěnce, jak to od roku 2016 navrhuje KSČM. Stabilita a předvídatelnost příjmů je pro fungování zdravotnictví klíčová. Vedlejším kladným „koronavirovým“ dopadem je návrat k větší obezřetnosti, osobní zodpovědnosti a jisté pokoře každého jednotlivce. A také, že je třeba více dbát na „obyčejné“ dodržování základních hygienických návyků, mýt si ruce, nekýchat do dlaní a během nákazy zůstávat ohleduplně doma. Vždyť infekce, která pro nás osobně znamená jen si několik dní poležet a odpočinout doma, může pro druhého, oslabeného člověka skončit třeba i smrtí. Současná pandemie také pozitivně stimuluje výzkum v oblasti virologie, imunologie, epidemiologie a nových léčivých přípravků. Z toho všeho pak mohou profitovat i ostatní medicínské obory. Navíc současný stav jednoznačně ukázal na nutnost úzké mezinárodní spolupráce v oblasti výměny know-how, sdílení informací a dat. Zvlášť pozitivně dopadla koronavirová epidemie na urychlení eHealth a telemedicínu. Nyní je potřebné, aby ministerstvo zdravotnictví nepropáslo vhodnou chvíli a konečně předložilo dlouho slibovaný zákon o elektronizaci zdravotnictví. Pro budoucnost českého zdravotnictví je důležitý i příslib pružnějšího využívání úhradových mechanismů ze strany zdravotních pojišťoven ke stabilizaci jednotlivých zdravotnických zařízení. Pandemie také potvrdila, že Česká republika má dostatečné kapacity pro intenzivní medicínu, včetně počtu plicních ventilátorů. V neposlední řadě ukázala i možnosti, jak české zdravotnictví zefektivnit bez toho, že by museli sami pacienti sahat hlouběji do svých peněženek při zachování potřebné kvalitní péče.

Mgr. Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM
skola2 1082 x
NAHORU